Mainos
html css

Tulemme kehittämään oman verkkosivun käyttämällä HTML, CSS, JavaScript kieliä. Tulemme aloittamaan alkeista ja loppussa meillä on valmiit kotisivut, jotka olet itse luonut. Ohjeet tulemme tekemään videoilla ja linkitämme ne kaikki tälle sivuille artikkeleina. Käsittelemme myös oman oppimisympäristön asennusta ja oikean verkkopalvelimen hankintaa. Käytämme tällä hetkellä A2 Hosting palvelua, jota kautta saat edullisesti itsellesi oikean palvelimen. Käytän itse shared hosting swift palvelua : A2hosting ja palvelin sijaitsee Amsterdamissa. Olen ollut tosi tyytyväinen heidän palveluunsa tähän mennessä. Suomessa toimivien palvelimien tilat ovat joko hyvin pieniä tai sitten hyvin hitaita.

Mikäli menette edellisen linkin kautta, saan pienen korvauksen siitä.

HTML

HTML (lyhenne sanoista Hypertext Markup Language, suomennettuna hypertekstin merkintäkieli) on avoimesti standardoitu kuvauskieli, jolla voidaan kuvata hyperlinkkejä sisältävää tekstiä eli hypertekstiä. HTML:llä voidaan myös merkitä tekstin rakenne eli esimerkiksi, mikä osa tekstistä on otsikkoa ja mikä leipätekstiä. HTML tunnetaan erityisesti kielenä, jolla internetsivut on kirjoitettu.

CSS

Cascading Style Sheets (lyh. CSS, kirjaimellisesti ”porrastetut tyyliarkit”) on erityisesti WWW-dokumenteille kehitetty tyyliohjeiden laji. CSS:ssä dokumentille voi määritellä useita tyyliohjeita, jotka yhdistetään tietyllä tavalla yhdeksi säännöstöksi. CSS-tiedostojen pääte on yleensä .css

JavaScript

JavaScript on alun perin Netscapen kehittämä pääasiassa Web-ympäristössä käytettävä dynaaminen komentosarjakieli. JavaScriptin tärkein sovellus on mahdollisuus lisätä Web-sivuille dynaamista toiminnallisuutta. Sitä käytetään tavallisimmin osana verkkoselaimia, joiden toteutukset sallivat asiakaspuolen skriptien interaktion käyttäjän kanssa, selaimen rajoitetun hallinnan, asynkronisen kommunikaation ja käyttäjälle näytettävän dokumenttisisällön muokkaamisen. JavaScriptiä käytetään myös palvelinten verkko-ohjelmoinnissa (esimerkiksi Node.js -ajoympäristössä), pelien kehityksessä ja työpöytä- sekä mobiilisovellusten luomisessa. JavaScriptiä ei tule sekoittaa Java-kieleen.

Videot aiheista

(WIP) En ole vielä aloittanut videosarjan tekemistä joten nämä ilmestyvät tänne myöhemmin. Teen ensin WordPress -sarjan loppuun.

Tulossa pian kuva